Familie Wijzer (logo)

FamilieWijzer in Alkmaar

De nieuwe GGZ-praktijk zonder wachtlijst

15 juli 2013 opende FamilieWijzer zijn deuren aan de Justus van Effenstraat in Alkmaar. De praktijk is een samenwerkingsverband tussen psychiatriepraktijk Evers van Peter Evers en psychiatrische praktijk Psydok van Psydok Erkut.  FamilieWijzer is een kleine jeugd- en gezinspraktijk die snelle, goede diagnostiek en oplossingsgerichte behandeling biedt aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.

FamilieWijzer biedt zowel eerste-, als tweedelijnszorg en werkt ook outreachend.

Onderzoek en behandeling, psychologisch en psychiatrisch

Wij bieden bij FamilieWijzer psychologisch en psychiatrisch onderzoek omdat onze ervaring is dat dit vrijwel altijd een positieve bijdrage levert. En of het nou individueel of met het gezin is, FamilieWijzer kiest de behandeling die het beste past bij degene die hulp vraagt.

Voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers

FamilieWijzer is er voor kinderen en jongeren die niet lekker in hun vel steken, die bijvoorbeeld angstig zijn of agressief, problemen hebben op school, verslaafd zijn, getraumatiseerd of geestelijk of lichamelijk misbruikt.

FamilieWijzer is er ook voor ouders die bijvoorbeeld met vragen rondlopen over de opvoeding. Of die zich zorgen maken over de sociaal-emotionele, gedrags-, of leerontwikkeling van hun kind. Wij bieden advies en begeleiding, individueel of in gezinsverband, ook thuis. 

Hulp nodig? Wacht niet, neem contact op met FamilieWijzer 

J. van Effenstraat 15
1813 KW Alkmaar
Tel: 072 - 7202232
Stuur ons een e-mail

"Bij mijn zoon met ADHD en autisme probeer ik altijd de nuance tussen zijn beleving en de werkelijke situatie te zoeken door hem de situatie nog eens af te laten spelen in zijn hoofd."

"De sleutel tot succes bij het opvoeden van mijn zoon met ADHD en ASS is dat ik me als ouder informeer."

 

"Mijn zoon met autisme kan in situaties die hem overspoelen in paniek raken. Ik heb hem geleerd: als je er niet uitkomt bel je mama en gaat in je hoofd het mapje 'paniek' dicht en het vakje 'mama' open."

Ik ben als hulpverlener erg blij mensen eindelijk wat te kunnen bieden en snel door te kunnen verwijzen. Want als ik in gezinnen kom als spoedhulpwerker is er echt wel wat aan de hand en kunnen we niet 3 of 4 maanden wachten om een onderzoek en behandeling te krijgen. Opens internal link in current windowLees meer...Reacties